Zon op Kaart

De ontwikkeling van zonneparken in kaart

Grootschalige zonneparken zijn een belangrijke stap in de energietransitie. Zon op Kaart maakt in één oogopslag inzichtelijk waar zonneparken zijn gepland of gerealiseerd.
Zon op Kaart is een initiatief van ROM3D.


Bekijk hier de dashboard van ZonOpKaart

5093 MWp
aan opgesteld vermogen in zonneparken in Nederland

Dashboard

Op het dashboard van ZonOpKaart kunt u alle locaties van zonneparken in Nederland bekijken. Ook vindt u hier een overzicht van interessante statistieken. De locaties op de kaart kunt u filteren. De statistieken passen zich automatisch aan aan het ingestelde filter.


Interactieve kaart

Op de kaart kunt u de locaties van zonneparken in Nederland vinden. Het betreft hier subsidies van de zonneparken. In sommige gevallen worden er meerdere subsidieaanvragen aangevraagd. Een groter bolletje geeft een groter zonnepark weer (meer vermogen). Oranje locaties zijn locaties van zonneparken die gerealiseerd zijn en blauwe bolletjes zijn locaties van zonneparken die nog in voorbereiding zijn. De subsidieaanvraag is beschikt, maar het zonnepark levert nog geen stroom aan het net (volgens de laatste verwerkte "Feiten en cijfers" van RVO.

Als u op een locatie klikt, dan krijgt u meer informatie te zien over dit zonnepark/deze subsidieaanvraag. De gegevens en statistieken in het dashboard passen automatisch aan naar de locatie waarop u heeft geklikt. U kunt dit ongedaan maken door op een willekeurige plek op de kaart te klikken.

Klap de menu's hieronder uit om te zien hoe de kaart werkt en wat de mogelijkheden zijn op de kaart.

De kaart heeft een aantal functies waardoor u extra dingen kunt zien of de kaart zelf kan aanpassen.

Een selectie maken op de kaart kan met de knop linksbovenin: het vierkantje met de pijl erin. Selecteer deze knop door er op te klikken. U kunt nu op de kaart klikken en slepen met uw muis. Er komt een vierkant tevoorschijn. U selecteert alle locaties die binnen dit vierkant vallen.

Toon de legenda (legend) door op de middelste knop rechtsbovenin te klikken: de 4 horizontale lijntjes met een symbool ervoor.

Verander de achtergrond (basemap) door op de rechter knop rechtsbovenin te klikken: de 4 vierkantjes. Uit de lijst die verschijnt kiest u een andere achtergrond kaart.

Gegevens en statistieken

Links naast de kaart vindt u filtermogelijkheden.
Rechts naast de kaart vindt u de statistieken van alle zonneparken/subsidieaanvragen die binnen de selectie en het filter vallen. Hoeveel locaties er meegenomen worden in de statistieken ziet u onder de kaart staan. Als er geen selectie is gemaakt en/of er geen filter is toegepast worden alle locaties meegenomen. Als u op een locatie klikt wordt dit ook gezien als een selectie.

Klap de menu's hieronder uit voor een uitgebreidere uitleg van de statistieken en mogelijkheden.

Statistieken

Zonnepark van 10 hectare

Om te berekenen hoeveel een zonnepark van 10 hectare oplevert zijn er een aantal variabelen. Wij gaan er in onze rekensom van uit dat van de hectare 50% van het oppervlakte gebruikt wordt voor zonnepanelen. De andere 50% gaat onder andere op aan tussenruimte tussen de rijen panelen, onderhoudspaden en (groene) inpassing. Hoeveel panelen er uiteindelijk komen wordt mede bepaald door de ontwikkelaar. Soms worden hier eisen aan gesteld door bijvoorbeeld de gemeente die de vergunning moet verlenen.

Wij rekenen met panelen die 1 x 2 meter zijn (2 m2 per paneel). 10 ha = 100.000 m2, daarvan wordt 50% gebruikt voor zonnepanelen: 100.000 x 50% = 50.000 m2 aan panelen = 25.000 panelen. Een paneel levert ongeveer 410 Wp op. Dat is dus 410 x 25.000 = 10.250.000 Wp = 10,25 MWp voor een zonnepark. Een zonnepark heeft 840 vollasturen per jaar. Op jaarbasis wekt een zonnepark dus 10,25 x 840 = 8.610 MWh per jaar op. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh per jaar per huishouden levert een zonnepark van 10 ha genoeg stroom op voor ca 2.500 huishoudens.


Samenvattend: een zonnepark van 10 ha:
 • bestaat uit 25.000 panelen
 • levert 10,25 MWp aan vermogen
 • produceert 8,61 GWh per jaar
 • kan ca 2.500 huishoudens voorzien van groene stroom

SDE(+)(+) regeling

De afgelopen jaren zijn vele projecten ingediend in de SDE(+)(+) regeling. Gehonoreerde projecten met deze subsidie zijn allemaal te zien op het dashboard van deze website.

Een andere vorm van subsidie is de SCE, voorheen was dit de postcoderoosregeling. De meeste zonneparken maken gebruik van SDE(+)(+) subsidie, een klein deel maakt (ook) gebruik van de SCE.

Stappenplan voor de realisatie van uw grondgebonden zonnepark

Van het eerste idee tot de realisatie is een lange weg. Op basis van ervaringen blijkt een proces er vaak als volgt uit te zien.

 • Quick scan business case
 • Quick scan locatie
 • Verenigen aanvragers
 • Overleg gemeente en provincie
 • Afspraken grondeigenaar
 • Ontwerpen locatie en inrichting
 • Financiële participatie
 • Informeren omwonenden en belanghebbenden
 • Draagvlak omgeving
 • Aanvraag vergunningen
 • Subsidie aanvraag SDE(+)(+) / postcode roos
 • Gedetailleerde business case
 • Contact netbeheerder
 • Bestekken en begroting
 • Offertes en gunning
 • Aanleg groen
 • Bouw installatie
 • Monitoring en evaluatie
 • Verkoop stroom
 • Onderhoud en toezicht
 • Administratie en fiscaliteiten
 • Verantwoording subsidie en aandeelhouders

Wilt u uw plan concretiseren of hebt u hulp nodig bij enkele van de stappen? Neem dan contact op met onze adviseur Dillen Bruil.

Contact

Zon op Kaart is een initiatief van ROM3D. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur Dillen Bruil.


Heeft u interesse in de data van www.zonopkaart.nl, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Naast de getoonde data bevat onze database onder andere ook informatie met betrekking tot de opstellingsvariant (zuid of oost/west), oriëntatie in graden ten opzichte van het noorden, jaar van subsidieaanvraag en het subsidiebedrag.