Omvang (MWp)
Provincie
Status
Gerealiseerd in

Zon op Kaart

De ontwikkeling van zonneparken in kaart

Grootschalige zonneparken zijn de volgende stap in de energietransitie. Zon op Kaart maakt in één oogopslag inzichtelijk waar zonneparken zijn gepland of gerealiseerd.
Zon op Kaart is een initiatief van ROM3D.

0 MWp
aan opgesteld vermogen in zonneparken in Nederland

Statistieken

Grootste parken

  MWp per provincie

  Verhouding gerealiseerd ('Ja') vs in voorbereiding ('Nee')

  Gerealiseerde MWp per jaar

  SDE(+)(+) regeling

  De afgelopen jaren zijn vele projecten ingediend in de SDE(+)(+) regeling. Gehonoreerde projecten zijn allemaal te zien op deze website.

  Zonnepark van 10 hectare

  • bestaat uit 35.000 panelen
  • levert 9.5 MWp aan vermogen
  • produceert 8.5 GWh per jaar
  • kan 2.400 huishoudens voorzien van groene stroom

  Stappenplan voor de realisatie van uw grondgebonden zonnepark

  Van het eerste idee tot de realisatie is een lange weg. Op basis van ervaringen blijkt een proces er vaak als volgt uit te zien.

  • Quick scan business case
  • Quick scan locatie
  • Verenigen aanvragers
  • Overleg gemeente en provincie
  • Afspraken grondeigenaar
  • Ontwerpen locatie en inrichting
  • Financiële participatie
  • Informeren omwonenden en belanghebbenden
  • Draagvlak omgeving
  • Aanvraag vergunningen
  • Subsidie aanvraag SDE(+)(+) / postcode roos
  • Gedetailleerde business case
  • Contact netbeheerder
  • Bestekken en begroting
  • Offertes en gunning
  • Aanleg groen
  • Bouw installatie
  • Monitoring en evaluatie
  • Verkoop stroom
  • Onderhoud en toezicht
  • Administratie en fiscaliteiten
  • Verantwoording subsidie en aandeelhouders

  Wilt u uw plan concretiseren of hebt u hulp nodig bij enkele van de stappen? Neem dan contact op met onze adviseur Dillen Bruil of doe de Quickscan.

  Contact

  Zon op Kaart is een initiatief van ROM3D. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur Dillen Bruil.


  Heeft u interesse in de data van www.zonopkaart.nl, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Naast de getoonde data bevat onze database onder andere ook informatie met betrekking tot de opstellingsvariant (zuid of oost/west), oriëntatie in graden ten opzichte van het noorden, jaar van subsidieaanvraag en het subsidiebedrag.